Fiscale impact op de vergroening van het bedrijfswagenpark

Om het wagenpark in België milieuvriendelijker te maken, heeft de overheid beslist om de autofiscaliteit te hervormen en het fiscaal voordeel van milieuvervuilende wagens in de toekomst terug te schroeven. Aangezien deze wijzigingen ook op vandaag al belangrijk kunnen zijn in de keuze van uw nieuwe bedrijfswagen, zetten we graag alles voor u op een rijtje.


Huidige regelgeving

Voor we meer uitleg geven over de toekomstige fiscaliteit van de bovengenoemde 3 categorieën, leggen we uit hoe de huidige autofiscaliteit in elkaar zit.

 

Op dit moment wordt de aftrekbaarheid van de autokosten berekend op basis van een formule die rekening houdt met de CO2-uitstoot van de wagen:

120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt* x aantal gram CO2/km).


*Brandstofcoëfficiënt:

  • Diesel / diesel hybride: 1,00
  • Benzine / benzine hybride: 0,95
  • Aardgas: 0,90

Hoe meer CO2 de wagen uitstoot, hoe lager het aftrekpercentage van alle autokosten. Het aftrekpercentage is altijd minstens 40% en maximaal 100%.

Bijgevolg zijn alle kosten van een elektrische wagen 100% aftrekbaar. Ook de kosten van een hybridewagen, die over een batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht beschikt én niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot, zijn vrijwel steeds 100% aftrekbaar.


Toekomstige regelgeving

In dit artikel verdelen we de wagens onder in 3 categorieën, namelijk wagens met een klassieke verbrandingsmotor, hybridewagens en koolstofemissievrije wagens. Echte lichte vrachtwagens en zware vrachtwagens vallen niet onder deze regeling en blijven 100% aftrekbaar.

De datum van aankoop, lease of huur van de bedrijfswagen zal bepalend zijn voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid. Bij aankoop mag de datum van de bestelbon genomen worden. Wat een leasing of huur betreft, zal gekeken worden naar de datum waarop de overeenkomst is afgesloten. 


1. Bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor (benzine of diesel)


In bovenstaande tabel wordt per aankoopperiode het bijhorende fiscale regime weergegeven. Alle bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor die aangekocht worden voor 01/07/2023 behouden de huidige regeling voor de gehele levensduur van de wagen. Dit betekent dat de aftrekbaarheid wordt berekend met de CO2-formule. Ook de brandstofkosten worden afgetrokken voor ditzelfde percentage.


De aftrekbaarheid van alle bedrijfswagens (benzine of diesel) die worden aangekocht in de periode vanaf 01/07/2023 tot en met 31/12/2025 wordt nog steeds bepaald op basis van de CO2-formule, maar vanaf aanslagjaar 2026 verdwijnt de minimumaftrek van 40% en zal de maximumaftrek jaar na jaar afnemen tot er vanaf aanslagjaar 2029 niets meer mag afgetrokken worden. Het aftrekpercentage wijzigt dus elk jaar en blijft niet hetzelfde voor de gehele levensduur van de wagen.


Alle kosten van bedrijfswagens van deze categorie die vanaf 01/01/2026 worden aangekocht, zullen niet langer aftrekbaar zijn.


2. Bedrijfswagens met een oplaadbare hybridemotor


Voor hybridewagens aangekocht voor 2023 verandert er niets en wordt de aftrekbaarheid bepaald op basis van de CO2-formule.


Het fiscale regime voor de hybridewagens lijkt sterk op dat van wagens met een klassieke verbrandingsmotor met als grote verschil dat de brandstofkosten voor wagens aangekocht vanaf 1 januari 2023 maar voor maximaal 50% mogen afgetrokken. De elektriciteitskost voor het opladen van de wagen blijft echter aftrekbaar volgens de berekening van de CO2-formule. Hiermee wil de overheid het gebruik van de elektrische motor zoveel mogelijk aanmoedigen.


Ook voor de hybridewagens verdwijnt de minimumaftrek van 40% vanaf aanslagjaar 2026 voor wagens aangekocht tussen 01/07/2023 en 31/12/2025. Eveneens zal de maximumaftrek voor de hybridewagens jaarlijks dalen tot er vanaf aanslagjaar 2029 niets meer kan afgetrokken worden.


Hybridewagens aangekocht vanaf 01/01/2026 zullen niet meer aftrekbaar zijn.


3. Koolstofemissievrije bedrijfswagens

Onder deze categorie vallen de wagens die volledig elektrisch zijn. Ondanks dat de overheid tot doel heeft alle wagens zo milieuvriendelijk mogelijk te krijgen én dus volledig elektrisch, blijven deze niet 100% fiscaal aftrekbaar.


In bovenstaande tabel staat de fiscale aftrekbaarheid weergegeven per jaar van aankoop. Dit aftrekpercentage is steeds van toepassing voor de volledige levensduur van de wagen. Elektrische wagens aangeschaft vanaf 2031 zijn nog voor 67,5% aftrekbaar ten opzichte van 100% voor wagens die aangeschaft worden voor 2027.

 

Conclusie

De fiscale aftrekbaarheid van alle bedrijfswagens wordt in de toekomst teruggeschroefd. Zowel wagens met een klassieke verbrandingsmotor als hybridewagens die vanaf 2026 worden aangekocht, zijn niet meer aftrekbaar. De elektrische wagens die aangekocht worden voor 2027 blijven 100% aftrekbaar, maar de aftrek voor elektrische wagens die nadien worden aangekocht zal geleidelijk aan dalen.


Fiscaal gezien adviseren wij daarom in het algemeen om, indien u een nieuwe wagen wenst aan te kopen op korte termijn, deze te bestellen voor 30 juni 2023, en een wagen uit te kiezen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot (hybride of elektrisch).

Maar… ondernemend gezien adviseren wij eveneens om een wagen te kiezen die u zelf graag wilt, die “bij u past” en die ook binnen uw budget past… 😊


Indien u twijfelt tussen verschillende wagens, bezorg ons dan zeker offertes hiervan zodat wij de fiscale aftrek van de wagens kunnen vergelijken met elkaar en met u kunnen “meekiezen”.