Afschaffing van het btw-attest bij renovatiewerken

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan 10 jaar, die hoofdzakelijk voor privédoeleinden worden gebruikt, zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit voordelig tarief bracht echter een extra formaliteit met zich mee. De opdrachtgever diende een attest te ondertekenen en te bezorgen aan de dienstverrichter waarin de ouderdom en het gebruik van de woning werd bevestigd.

 

Deze extra formaliteit is niet langer verplicht vanaf 1 januari 2022 en wordt helemaal afgeschaft (op het einde van de overgangsperiode) vanaf 1 juli 2022.
In de plaats zal de dienstverrichter de volgende vermelding op zijn factuur moeten plaatsen:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  1. De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
  2. De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en;
  3. De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten ”.

 

Het btw-attest mag dus nog worden gebruikt tot en met 30 juni 2022. Vanaf 1 juli wordt deze afgeschaft en is de bovenstaande factuurvermelding verplicht.

De opdrachtgever heeft een maand tijd om de bovenstaande voorwaarden te betwisten. Doet hij dit niet dan is hij aansprakelijk als het verlaagde tarief onterecht werd toegepast.